Peraturan Akaun Dorman

PERATURAN-PERATURAN TABUNG ANGKATAN TENTERA (PENGENDALIAN DAN PEMBAYARAN BALIK CARUMAN BAGI AKAUN DORMAN) 2009

Selaras dengan peruntukan Akta LTAT Seksyen 22 (a), LTAT dengan kelulusan YAB Menteri Pertahanan telah mewujudkan satu peraturan yang dinamakan Peraturan-Peraturan Tabung Angkatan Tentera (Pengendalian dan Pembayaran Balik Caruman Bagi Akaun Dorman) 2009 berkuatkuasa pada 2 Mac 2009.

Peraturan tersebut adalah bertujuan untuk melicinkan proses pengendalian dan pembayaran balik caruman bagi pencarum-pencarum LTAT yang dikategorikan sebagai akaun dorman.

Berdasarkan kepada peraturan tersebut, akaun pencarum-pencarum LTAT yang diklasifikasikan sebagai akaun dorman akan diasingkan dan tidak lagi layak menerima dividen, bonus dan faedah-faedah lain dari LTAT. Pembayaran balik caruman bagi akaun dorman ini akan dibuat kepada Pendaftar Wang Tak Dituntut mengikut Akta Wang Tak Dituntut 1965 sekiranya masih tiada tuntutan pengeluaran dibuat di dalam tempoh 2 tahun berikutnya.

Pencarum-pencarum LTAT yang telah menepati syarat-syarat pengeluaran caruman hendaklah memastikan borang pengeluaran caruman LTAT dilengkapkan bagi membolehkan LTAT melaksanakan pembayaran balik caruman dan seterusnya bagi mengelakkan akaun pencarum diklasifikasikan sebagai dorman.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi LTAT.

Sila berhubung terus dengan pegawai seperti dibawah untuk pertanyaan selanjutnya.

AKAUN CARUMAN SUKARELA YANG TIDAK AKTIF

Selaras dengan Peraturan-Peraturan Tabung Angkatan Tentera (Pengendalian dan Pembayaran Balik Caruman Bagi Akaun Dorman) 2009 yang berkuatkuasa pada 2 Mac 2009, akaun pencarum-pencarum sukarela LTAT yang tidak aktif selama 12 bulan akan diklasifikasikan sebagai akaun dorman dan akan diasingkan dan tidak lagi layak menerima dividen, bonus dan faedah-faedah lain dari LTAT. Pembayaran balik caruman bagi akaun dorman ini akan dibuat kepada Pendaftar Wang Tak Dituntut mengikut Akta Wang Tak Dituntut 1965 sekiranya masih tiada tuntutan dibuat di dalam tempoh 2 tahun berikutnya.

Berikut adalah nama-nama pencarum yang mencarum secara sukarela yang telah didormankan dan diharap tuan/puan dapat menghubungi LTAT dengan kadar segera bagi tuntutan bayaran balik. Sila berhubung terus dengan pegawai seperti dibawah untuk pertanyaan selanjutnya.

SENARAI NAMA PENCARUM YANG MENCARUM SECARA SUKARELA DAN TELAH DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI AKAUN DORMAN

AKAUN CARUMAN PENCARUM WAJIB (LLP) YANG TIDAK AKTIF 

Selaras dengan Peraturan-Peraturan Tabung Angkatan Tentera (Pengendalian dan Pembayaran Balik Caruman Bagi Akaun Dorman) 2009 yang berkuatkuasa pada 2 Mac 2009, akaun pencarum-pencarum LTAT yang diklasifikasikan sebagai akaun dorman akan diasingkan dan tidak lagi layak menerima dividen, bonus dan faedah-faedah lain dari LTAT. Pembayaran balik caruman bagi akaun dorman ini akan dibuat kepada Pendaftar Wang Tak Dituntut mengikut Akta Wang Tak Dituntut 1965 sekiranya masih tiada tuntutan pengeluaran dibuat di dalam tempoh 2 tahun berikutnya.

Berikut adalah nama-nama Pencarum Wajib (LLP) yang telah didormankan dan diharap tuan/puan dapat menghubungi LTAT dengan kadar segera bagi tuntutan bayaran balik. Sila berhubung terus dengan pegawai seperti dibawah untuk pertanyaan selanjutnya.

  SENARAI NAMA PENCARUM YANG MENCARUM SECARA WAJIB (LLP) YANG TELAH DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI AKAUN DORMAN

Suhaimi Mat Arshad (Eksekutif Kanan, Jabatan Urusan Pencarum)
Sharifah Hamdan (Eksekutif, Jabatan Urusan Pencarum)

Talian Bebas Tol :- 1-300-88-5828 Samb. 318 & 112
Faks:- 03-21637988